Montsant Hotel & Restaurante

Muralles islàmiques

L’antic monestir de Montsant delimitava a l’est de la muralla que baixa del Castell menor a la ciutat, i al nord amb la muralla de la ciutadella. Aquest perímetre emmurallat es conserva en gran part encara. La seua construcció data de l’època islàmica, encara que s’han produït abundants reparacions posteriors, les últimes durant les guerres carlistes del segle XIX. Des dels jardins de Montsant s’accedeix al camí de ronda de la muralla, el qual té unes vistes magnífiques.

Entre les diverses torres destaca la imponent Torre del Sol de l’època almohade, prop de la qual va existir una de les portes de la ciutat antiga.