Montsant Hotel & Restaurante

El castell

L´origen del castell de Xàtiva es situa en l´Edat de bronze i l´època ibèrica. El seu aspecte actual es va configurar en època islàmica i ha patit innumerables modificacions i percaços arquitectònics. En realitat podríem parlar de dos castells (Menor i Major) enllaçats per un circuit extens de muralles que garantien la defensa de la seua intercomunicació.

La Guerra de Successió, el terratrèmol de 1748 i les guerres napoleòniques, més l´abandó posterior de la fortalesa, provocaren la seua ruïna. Destacarem la Porta dels Socors, que obri el castell a la vall de Bisquert i la capella neogòtica de Sant Jordi. L´escalinata propera conserva tres canyons originals del castell. Més amunt es troba l´aljub medieval del Malanyat, la capella gòtica de Santa Maria (segle XV) i el calabós medieval on va estar pres l´últim comte d´Urgell.