Montsant Hotel & Restaurante

Dominació visigoda

Durant aquest període la ciutat va tindre dignitat episcopal. La catedral visigoda va estar situada al mateix lloc on avui s’alça l’ermita de Sant Feliu. En les Actes dels Concilis de Toledo consta la participació de diversos bisbes xativins. El Museu municipal conserva un altar romà cristianitzat amb la inscripció de consagració del bisbe Atanasi i una creu amb relleu d’Agnus Dei.