Montsant Hotel & Restaurante

Hotel

Montsant ofereix, per la seua situació geogràfica, la tranquil·litat de la que gaudiren les monges de l'antic monestir cistercenc. El castell...

Restaurant

A la carta del restaurant trobem plats tradicionals de la comarca i plats innovadors, sempre escollint matèria prima de temporada i cuidant...

Esdeveniments

El dia més important de la teua vida també ho és per a nosaltres. Per això tenim en compte les teues preferències i cuidem els detalls de...

Habitacions