Montsant Hotel & Restaurante

Habitacions Monestir

Les habitacions de l’edifici principal uneixen el passat i el present. Aquest contacte d’allò antic amb allò modern ofereix la possibilitat de trobar-nos amb restos arqueològics i paviments hidràulics sàviament combinats amb disseny modern, funcionalitat i confort.