Montsant Hotel & Restaurante

Habitacions Aljub

Les habitacions Aljub estan totalment integrades en el frondós jardí i baix del seu sostre vegetal ens connectarà amb la naturalesa. La tàpia del convent, la fusta, el murmuri de l’aigua i amb l’olor de tarongina i gesmil seran els únics acompanyants d’aquesta coqueta habitació.