Montsant Hotel & Restaurante

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal i del Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el Responsable de les quals del fitxer és INELCOM S.A. La finalitat del fitxer és la gestió de clients i accions promocionals. No obstant això, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos, presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a INELCOM S.A. en Hotel Montsant, Pujada al Castell, s/n, 46.800 Xàtiva - València (Espanya), acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Referencia Protecció de dades.